Rövid leírás
A kalocsai zsidó egyházközség 1861-ben építette fel templomát az Úri (ma Hunyadi) utcában. Az egyszerű, romantikus stílusú épületet a szolnoki illetőségű Koczka Ferdinánd építész építette. 1962-ben a kalocsai városi tanács könyvtárrá alakította. Ma a Kalocsai Képtár üzemel a Hunyadi János utca 30-as épületben.
Képek
Részletes leírás

Romantikus stílusú templomépület. Építtető: Kalocsai Zsidó Hitközség. Építész: Koczka Ferdinánd. Építés éve: 1861. Eredeti funkció: zsidótemplom. Jelenlegi funkció: közösségi ház.

Zsinagóga. Hunyadi János u. 30. Helyrajzi szám: 414.

Az első írott adatok a kalocsai zsidó lakosokról az 1780-as évek közepéről származnak. 1784-ben 3 zsidó lakos élt Kalocsán, majd számuk lassan emelkedett. A zsidók elsősorban kereskedéssel foglalkoztak. Később az érsekség tiltotta a zsidók állandó lakását Kalocsán, minek következtében a zsidók a környező községekbe, elsősorban Bátyára költöztek. 1833-tól megszűnt a letelepedési tilalom, a zsidók száma emelkedni kezdett. 1842-ben 42, 1851-ben 107, 1853-ban 139 zsidó élt Kalocsán. A Hartától Szeremléig húzódó községek zsidó szervezetei 1851. dec. 8-án kalocsai székhellyel önálló hitközséget hoztak létre. (A 8 távolabbi község zsidósága később más hitközséghez került.) A kalocsai zsidók első elemi iskolájukat 1842-ben hozták létre. A kalocsai zsidó egyházközség 1861-ben építette fel templomát az Úri (ma Hunyadi) utcában. Az egyszerű, romantikus stílusú épületet a szolnoki illetőségű Koczka Ferdinánd építész, aki 1857-ben a városi nagyvendéglőt és 1860-ban a jezsuita templomot is építette. A templom mögött épült fel a rabbi lakása és a rituális fürdő. A rabbi-ház mellett épült fel 1885-ben az elemi iskola három tantermes új épülete. 1944. jún. 18-án a gettóba zárt kalocsai zsidóságot deportálták. Közülük több mint háromszázan különböző koncentrációs táborokban pusztultak el. A templom előterében 1948. szept. 19-én avatták fel a 2. világháború kalocsai zsidó áldozatainak emléktábláját (2.), amely 315 kalocsai zsidó polgár nevét tartalmazta. A háború után néhány évig még működött a templom (1949- ben Kalocsán már nem volt önálló hitközség, hanem a bajai hitközség fiókjaként működött a korábbi hitközség maradványa), majd az ötvenes évek elején megszűnt a hitélet a templomban. Az egykori rabbi lakásból és az iskolából lakás lett. A kalocsai városi tanács 1962-ben átvette a használaton kívüli templomépületet és könyvtárrá alakította. Az egy légterű helyiséget kétszintessé alakították, az emeleti részen pedig galéria is épült. A födémkészítés miatt a nagyméretű, magasan elhelyezett ablakokat földszinti és emeleti ablaksorra bontották. Az utcai homlokzat két saroktornyáról a bádogból készült hagymakupolát eltávolították. Az átalakított épületet, melybe a járási könyvtár költözött, 1963. ápr. 13-án avatták fel. Az avatás alkalmából a könyvtár felvette a Nagy Lajos Járási Könyvtár nevet. Az avató ünnepen leplezték le az épült falán elhelyezett 2. világháború kalocsai zsidó áldozatainak emléktábláját (1.) és a könyvtár névadója, Nagy Lajos író emléktábláját, melyet a könyvtár előtérben helyeztek el. Az épület park felé néző oldalfalán 2004 nyarán helyezték el a holocaust mártírjainak emléktábláját. Az épület 2006-ig az összevont Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió közművelődési szervezet Nagy Lajos Könyvtárának 2006-tól a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár központi épülete volt. A városi örökségvédelmi hatástanulmány helyi védettségre javasolja.

Cím
Kalocsa, Hunyadi János utca 30.
További elnevezések
Zsidó templom, Nagy Lajos Járási Könyvtár, Kalocsai Képtár
Szakterület
épített környezet
Kategória
Polgári központ épületei
Források listája

VÁTI 2004b
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város Településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány.

ASBÓTH Miklós 1998
Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa. 42-210. p.

Zsidó lexikon.
Szerk. Újvári Péter. Hasonmás kiad. Bécs.

Kalocsa történeti kronológiája
Számítógépes adattár. Szerk. Asbóth Miklós.